Cải thiện bản thuyết trình đầu tư series - phần 2
Hustle Fund Vietnam Blog!

Phần 2 - Cải thiện bản thuyết trình đầu tư series

Trong phần 1 của series , tôi đã nói về độ dài của bản thuyết trình. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về phần 2, xoay quanh việc xây dựng trang “Vấn đề mà startup của bạn …

Continue reading
Your cart
    Checkout